Cursus wetenschappelijk schrijven voor MANP-studenten

lesdagen & tijden

De Hogeschool Utrecht organiseert in het cursusjaar 2024-2025 een cursus wetenschappelijk schrijven. In totaal gaat het om zes online-bijeenkomsten. De cursus is bedoeld voor tweedejaars MANP-studenten die extra begeleiding willen bij het schrijven van hun ontwerpproject en bij het voorbereiden van de presentatie over het wetenschappelijk betoog. De cursus wordt verzorgd door Tobias Reijngoud, journalist en docent wetenschappelijk schrijven aan de Hogeschool Utrecht.

De cursus wordt tweemaal aangeboden: op dinsdagavonden en vrijdagavonden. De cursus maakt geen deel uit van het normale curriculum. Wil je deelnemen, stuur dan een mail aan tobias.reijngoud@hu.nl of  ttreijngoud@gmail.com. Vergeet niet te vermelden op welke dag je de curus wilt volgen. Graag ook naam & adresgegevens vermelden.

Schrijfstijl
Het ontwerpproject wordt afgesloten met een onderzoeksverslag in de vorm van een wetenschappelijk artikel. Schrijfstijl is daarbij extra belangrijk. De cursus wetenschappelijk schrijven biedt nuttige ondersteuning en praktische begeleiding. De opleiding beveelt deelname aan de cursus aan.

Leiderschap
Goede schriftelijke vaardigheden zijn essentieel voor verpleegkundig specialisten, vooral voor de leiderschapsrol die ze binnen de zorg willen gaan invullen. De schrijflessen zetten in op helder schrijven, logisch redeneren en overtuigend presenteren. Allemaal competenties die van belang zijn voor de leiderschapsrol.

Praktijkgericht
De lessen zijn praktijkgericht. In de cursusmaanden schrijf je aan je ontwerpproject. Tijdens de bijeenkomsten is er persoonlijke en intensieve begeleiding bij het schrijfproces. De inhoud van de lessen wordt afgestemd op de vragen van de deelnemers. De theorie over structuren en formuleren van teksten wordt behandeld aan de hand van je eigen schrijfervaringen.

In de lessen komen de drie niveaus van het schrijfproces aan de orde:

  • structureren van een tekst (hoogste niveau)
  • componeren en opbouwen van paragrafen (middelste niveau)
  • opbouwen van alinea's en formuleren van zinnen (laagste niveau).

Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij het efficiënt aanpakken van het onderzoeks- en schrijfproces.

Kosten
De kosten voor deelname zijn €250,- (excl. btw).

Meer informatie en inschrijven
Voor meer informatie of inschrijving: neem dan contact op met Tobias Reijngoud, via 06 / 11166756 of tobias.reijngoud@hu.nl. Je ontvangt zo spoedig mogelijk een bevestiging van je inschrijving.

Klik hier voor de lesdagen & lestijden